Privacybeleid
The Visual Theatre

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. The Visual Theatre respecteert de privacy van onze klanten en de bezoekers van de website thevisualtheatre.nl en gerelateerde subdomeinen. We zorgen ervoor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door The Visual Theatre gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

We beginnen met onze gegevens:
The Visual Theatre
Hélène Swarthstraat 31b
3061 CL Rotterdam
Tel.: +31(0)683707749
KVK: 70492662
web: www.thevisualtheatre.nl
email: design@thevisualtheatre.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks en indirect identificeerbaar bent.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de dienstverlening van The Visual Theatre. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij alle handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)zijn beschreven: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Als u door middel van deze website contact met ons opneemt of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan.

Uw persoonsgegevens & derden

Uw persoonsgegevens worden door The Visual Theatre nimmer aan derden verstrekt tenzij, 
i) deze doorgifte geschiedt aan een door The Visual Theatre voor de in ons privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker The Visual Theatre een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens, 
ii) The Visual Theatre op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie, 
iii) The Visual Theatre door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of op onrechtmatige manier worden verwerkt. Daarom passen wij diverse technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Uw persoonsgegevens: Inzage en correctie

Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie heeft met The Visual Theatre, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk of per e-mail aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door The Visual Theatre. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u sturen naar het onderstaande adres:

The Visual Theatre
Hélène Swarthstraat 31b
3061 CL Rotterdam
design@thevisualtheatre.nl

Google Analytics 

Om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die door Google Analytics wordt verkregen (bijv. uw IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het privacybeleid van Google verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van Googlehier inzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Google.

Sociale media 

Op onze website en via onze mail wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar de sociale media LinkedIn, Instagram en Facebook. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over The Visual Theatre of om The Visual Theatre te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van LinkedIn, Instagram en Facebook, aangezien zij bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er door deze partijen een “sociaal media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen.

Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van LinkedInInstagramen Facebook lezen door op de links te klikken. Door op deze links te klikken kunt u inzicht verkrijgen in de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid voorgenoemde sociale media.

Nieuwsbrieven

Wij bieden regelmatig een nieuwsbrief aan. Hiermee willen wij bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot de dienstverlening van The Visual Theatre. U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden. De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze nieuwsbrief, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u The Visual Theatre uw toestemming heeft gegeven en worden zonder uw expliciete toestemming nimmer aan derden verstrekt.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. U kunt het privacybeleid van MailChimp inzien via deze link. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van MailChimp.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Ons privacybeleid is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 11 mei 2018.